คนทำความดี 3 ประเภท

มาร์คัส ออเรเลียส หนึ่งในปราชญ์สโตอิก แยกแยะคนทำความดีไว้ 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 – ทำดีกับคนอื่นแล้วหวังผลตอบแทนในทันที

ประเภทที่ 2 – ทำดีแล้วไม่ได้เรียกร้องผลตอบแทนเร็วนัก แต่ก็แอบคิดว่าอีกฝ่ายติดหนี้บุญคุณตัวเอง

ประเภทที่ 3 – ทำดีเหมือน “ต้นองุ่นที่ให้ผลองุ่นและไม่ได้ต้องการอะไรอื่น” เหมือนม้าที่แข่งขันเสร็จ เหมือนผึ้งที่ผลิตน้ำผึ้ง

คนประเภทที่ 3 นี้จะไม่ร้องขอสิ่งใด นอกจากทำสิ่งนั้นต่อไป มันคือธรรมชาติของเขาที่จะทำดีกับคนอื่น

เมื่อมองดูตัวเอง เราอาจพบว่าเราเคยเป็นคนดีมาทั้ง 3 อย่างแล้ว เรียกร้องเร็ว เรียกร้องช้า และไม่เรียกร้องเลย

การทำความดีแล้วไม่เรียกร้องเลย ดูเหมือนจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายถ้ามองด้วยเลนส์ทุนนิยม

แต่ถ้าจุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่การ”ทำกำไร” ให้มากที่สุด แต่เป็นการขัดเกลาตัวเองเพื่อเป็นคนที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ การเลือกเป็นคนทำดีประเภทที่ 3 ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับ


ขอบคุณเนื้อหาส่วนแรกจากหนังสือ “สโตอิก ปรัชญาเสริมแกร่งเพื่อชีวิตไม่สั่นคลอน The Little Book of Stoicism” Jonas Salzgeber เขียน วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม แปล สำนักพิมพ์ Be(ing)