เราคือหิ่งห้อยใต้ต้นลำภู

แสงสวยหรูระยิบระยับ

อวดโฉมว่าฉันโดดเด่นเป็นประกาย

มียอดไลค์ยอดแชร์เป็นเครื่องการันตี

อวดศักดิ์อวดศรีว่าตนสำคัญ

จนดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้า

จึงได้พบว่า เราเป็นแค่แมลงธรรมดาตัวหนึ่ง


เราคือปราสาททรายใต้เมฆครึ้ม

ใช้เวลาต่อเติมจนสวยงาม

พิถีพิถันและสรรค์สร้าง

แต่แสนจะเปราะบาง

เมื่อน้ำฝนร่วงหล่นจากท้องฟ้า

หรือน้ำขึ้นมาจากท้องทะเล

ปราสาททรายที่ทุ่มเทก็พังทลาย


เราคือหนึ่งพริบตาในอนันตกาล

ใช้ชีวิตเพื่อวันหน้าจนลืมวันนี้

วางแผนเป็นสิบปีทั้งที่ไม่รู้มีเหลืออยู่เท่าใด

มุ่งสร้างตำนานชื่อเสียงเกรียงไกร

แต่แม้จะยิ่งใหญ่สักเพียงไหน

เมื่อวันเวลาผ่านไป

เราก็เป็นได้แค่เพียง footnote ในหนังสือ


เพราะเราคือหิ่งห้อยใต้ต้นลำภู

เพราะเราคือปราสาททรายใต้เมฆครึ้ม

เพราะเราคือหนึ่งพริบตาในอนันตกาล