บางวันเราก็เป็น Maker บางวันเราก็เป็น Manager

Maker คือผู้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ก็คือการเขียนโค้ด ถ้าเป็นพนักงานขายก็คือการออกไปคุยกับลูกค้าและ “สร้างความตื่นเต้นของลูกค้าที่จะซื้อโปรดักท์ของเรา” และถ้าเป็น CEO ก็คือการวางแผนคิด mission สำหรับปี 2021

ส่วน Manager ก็คือผู้จัดการ เช่นจัดการไฟล์ในระบบ กรอกข้อมูลการเข้าพบลูกค้า หรือเซ็นเอกสารอนุมัติ

เป็น Maker นั้นยากกว่าแต่ก็เติมเต็มได้ดีกว่างาน Manager ส่วนงาน Manager นั้นแม้จะง่ายแต่ถ้าทำเยอะๆ ก็น่าเบื่อ

ถ้าต้องทำงานเป็น Manager ทุกวัน เราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้บรรลุอะไรที่มีคุณค่า แต่ถ้าเราเป็น Maker แต่อย่างเดียว เราก็อาจทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เพราะรอข้อมูลหรือลายเซ็นจากเราอยู่

เราจึงต้องเป็นให้ได้และเป็นให้ดีทั้งสองอย่าง แต่จะจัดสรรตารางเวลาอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะขององค์กรและจังหวะการทำงานของเรา เพราะการทำงานสองอย่างนี้เป็นคนละโหมดกัน เป็น Maker มักจะโฟกัสแค่ทีละงาน ไม่ว่อกแว่ก ไปอย่างช้าๆ แต่ชัวร์ ในขณะที่การเป็น Manager นั้นอาจต้องเน้นที่ความเร็ว ความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทำงานจบหลายชิ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว

ลองจัดตารางของเราดูนะครับ เช่นวันจันทร์กับศุกร์เป็น Manager ดีมั้ย เอาการประชุม การทำเอกสาร การอนุมัติต่างๆ มากองไว้ในสองวันนี้ เพื่อให้สามวันที่เหลือในสัปดาห์เราสามารถเป็น Maker ได้อย่างเต็มที่ครับ


อ่านเรื่อง Maker/Manager ต่อได้ที่ Trello Blog: Maker vs. Manager: How To Schedule For Your Productivity Style