กล้าแค่วันละ 20 วินาที

เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนกล้าหาญอะไรเลย

เราอาจจะเป็นคนที่ขี้ขลาดเกือบทั้งวันก็ยังได้

แต่เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ ขอให้กลั้นใจใช้ความกล้าแค่ 20 วิเท่านั้น

กล้าที่จะยกหูโทรหาคนนั้นที่เราผัดผ่อนมานาน

กล้าที่จะบอกว่าเราไม่เห็นด้วย

กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองพลาด

ทุก action ที่กล่าวมาใช้เวลาแค่ 20 วินาทีในการลงมือทำ จากนั้นทุกอย่างก็จะเป็นไปตามครรลอง เราแทบไม่ต้องอาศัยความกล้าอีกเลยจนการกระทำนั้นสำเร็จลุล่วง

แค่กล้าให้ได้วันละ 20 วินาที แล้วลองดูครับว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างไร


ขอบคุณประกายความคิดจาก Darren Hardy: How to Destroy Fear with 20 Seconds of Courage

ชวนฟังเพลงภาษาใจ: https://bit.ly/pasajaiyt