คนที่เราอยากเป็นเขาจะไม่ทำอะไร

คนที่เราอยากเป็นจะไม่กินชานมไข่มุกในช่วงที่ตั้งใจลดน้ำหนัก

คนที่เราอยากเป็นจะไม่บ่นออกสื่อ

คนที่เราอยากเป็นจะไม่ใช้เงินซื้อความยอมรับ

คนที่เราอยากเป็นจะไม่ใช้วาจาเชือดเฉือน

คนที่เราอยากเป็นจะไม่เอาชนะในเรื่องไม่สำคัญ

และคนที่เราอยากเป็นจะไม่นอนไถมือถือไปอีก 1 ชั่วโมงครับ