หนึ่งทักษะสำคัญของ Top Performer

ผมได้อ่านข้อความนี้ใน 3-2-1 Newsletter ของ James Clear แล้วชอบมาก จึงขอแปลมาให้ได้อ่านกันครับ:

ชีวิตคนเรานั้นเต็มไปด้วยการถูกขัดจังหวะและสิ่งที่รบกวนสมาธิ (interruptions & distractions)

เราจะถูกดึงจากงานของเราเพื่อไปช่วยดับไฟให้คนอื่น ผู้คนจะล้ำเส้นและขโมยเวลาเราอยู่บ่อยๆ พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะกลั่นแกล้งอะไรเราหรอกนะ แต่เพราะว่าคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเรื่องของตัวเองสำคัญที่สุดเสมอ

เมื่อเราถูกขัดจังหวะและงานของเราต้องล่าช้า ก็เป็นเรื่องง่ายที่ใจเราจะรวนไปด้วย เราอาจจะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ แต่แท้จริงแล้วเราไม่ได้ผิดอะไรเลย เราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น

ไม่มีใครที่จะไม่ถูกขัดจังหวะ ความแตกต่างจึงอยู่ระหว่างคนที่กลับมาทำงานใหม่ (back on track) ได้อย่างรวดเร็ว กับคนที่เสียกระบวนแล้วไม่เป็นอันทำอะไรไปเลยทั้งวัน

คนที่เป็น top performers คือคนที่กลับมา back on track ได้เร็วกว่าคนส่วนใหญ่ และนี่คือทักษะที่เราควรพัฒนา

เราจะถูกทำให้เสียจังหวะอย่างแน่นอน แต่บ่อยครั้งเราเลือกได้ว่าจะให้มันสั้นหรือยาวครับ