ส่วนประกอบของคนมีเสน่ห์

“Charisma is the ability to project confidence and love at the same time.”
-Naval Ravikant

ความมั่นใจ + ความน่ารัก = เสน่ห์

คนที่มั่นใจเกินไปจนดูโอหัง ย่อมไม่มีเสน่ห์ เผลอๆ จะมีแต่คนหมั่นไส้

คนที่น่ารัก ไม่ใช่เพราะหน้าตา แต่เพราะนิสัย ย่อมเป็นคนที่เราอยากคบหา

ยิ่งถ้าเป็นคนที่นิสัยน่ารัก แถมยังมีความมั่นใจในแบบพอดีๆ คนแบบนี้จะมีเสน่ห์เอามากๆ มีแรงดึงดูดให้คนรอบตัวอยากเข้าใกล้ อยากพูดคุย อยากร่วมงานด้วย เพราะเรารู้ว่าเขาคนนี้จะทำอะไรหลายๆ อย่างได้จนสำเร็จโดยทำให้คนรอบข้างรู้สึกดี

ดังนั้น ถ้าอยากเป็นคนที่มีเสน่ห์ ให้เริ่มต้นจากการเป็นคนน่ารักก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ ใส่ความมั่นใจลงไป

แต่ถ้าตั้งต้นเราเป็นคนมั่นใจมาก และอยากมีเสน่ห์มากกว่านี้ ก็ให้เพิ่มความน่ารักของตัวเอง ลดความอยากเอาชนะ และ don’t take yourself too seriouly ครับ