อะไรที่ทำได้ง่ายๆ มักจะถูกละเลย

ดื่มน้ำเยอะๆ

ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายตลอดวัน

พักสายตาจากการมองจอคอมหรือจอมือถือ

กลับมาอยู่กับลมหายใจ 10 วินาที

พูดจาดีๆ กับคนข้างๆ

“What’s simple to do is also simple not to do.”
-Jim Rohn

เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเรา และมักจะเป็นสิ่งที่เราทำได้เลยด้วยซ้ำ

แต่เราก็มักจะละเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ จะทำเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละ

ดังนั้น อะไรที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ ก็จงใช้กฎ 2 นาทีและทำมันไปเลย

อย่าทำให้ชีวิตยากเพราะว่าเราพลาดในเรื่องง่ายๆ เลยนะครับ