19 สัญญาณของความเป็นผู้ใหญ่

 1. ลงมือทำทั้งๆ ที่ยังไม่มีอารมณ์
 2. อดทนฟังทั้งๆ ที่คันปาก
 3. มองไกลกว่าหนึ่งช็อต
 4. ความสัมพันธ์มาก่อนการเป็นฝ่ายถูก
 5. ทำสิ่งที่ถูกแม้ไม่มีใครล่วงรู้
 6. รู้ว่าความจริงของเราไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
 7. เห็นต่างด้วยความเคารพอีกฝ่าย
 8. อ่อนน้อมแม้แต่กับคนที่อ่อนกว่า
 9. สนใจเรื่องราวของคู่สนทนามากกว่าอยากเล่าเรื่องราวของตัวเอง
 10. ยินดีอย่างจริงใจในความสำเร็จของคนอื่น
 11. ให้เครดิตคนอื่นเสมอ
 12. ไม่ด่วนตัดสินคน ไม่ด่วนฟันธง
 13. เข้าใจว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่
 14. หนักแน่นแต่อ่อนโยน
 15. เด็ดขาดแต่ใจเย็น
 16. ไม่แสวงหาการยอมรับ
 17. ทำเยอะเรียกร้องน้อย
 18. ความสามารถสูง ความต้องการต่ำ
 19. ข้างนอกอย่างไรข้างในอย่างนั้น