ความสามารถสูง ความต้องการต่ำ

นี่คือทิศทางที่เราควรมุ่งไป

ลองมาดูอีกสามทางที่เหลือ

ความสามารถต่ำ ความต้องการต่ำ ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ใครมากนัก แต่ก็ไม่สร้างโทษให้กับใครมากมายเช่นกัน

ความสามารถต่ำ ความต้องการสูง จะทำให้เราเป็นคนที่ดิ้นรนและร้อนรน ใช้ทางลัดและทางที่มิชอบเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งนอกจากจะไม่ยั่งยืนแล้วยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย

ความสามารถสูง ความต้องการสูง สามารถสร้างประโยชน์ได้มาก สร้างงาน-สร้างคน-สร้างเมืองได้ แต่ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็สามารถสร้างโทษได้อย่างรุนแรงและกว้างไกลเช่นกัน

แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถสูง และมีความต้องการต่ำ เราจะใช้ชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เราจะบริโภคแต่น้อย เราจะไม่เบียดเบียนโลกโดยไม่จำเป็น มีชีวิตที่น่าอิจฉาเพราะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารครับ


ขอบคุณประกายความคิดจากธรรมบรรยายของพี่พศิน อินทรวงค์ บน Youtube