บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการ Motivation

บางทีเราก็แค่ต้องการการตกตะกอนทางความคิด

เมื่อใช้แก้วตักน้ำในคลองขึ้นมา ตอนแรกน้ำอาจขุ่นมัว แต่พอตั้งไว้เฉยๆ สักพักน้ำก็จะใสขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไร เพราะตะกอนลงไปนอนบนพื้น

เมื่อน้ำใส ก็เอาไปทำประโยชน์ได้มากมาย

จิตใจที่กระเพื่อมสั่นไหวตลอดเวลาก็ย่อมขุ่นมัวเช่นกัน

ถ้าอยากให้ใจใสขึ้น บางทีเราไม่ต้องทำอะไร แค่ลองอยู่เฉยๆ ตะกอนใจก็จะลงไปนอนก้นได้เช่นกัน

“Most people think they lack motivation when they really lack clarity.”
-James Clear

เมื่อใจนิ่ง เราก็จะเห็นอะไรได้ชัดขึ้น ว่าเราอยากทำอะไร และจะทำไปทำไม

เมื่อใจใส เราก็จะเอามันไปทำประโยชน์ได้มากมายครับ


เหลือ 4 ที่นั่ง – Time Management Workshop รุ่นที่ 16 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 9:00-12:00 ครับ ดูรายละเอียดได้ที่ bit.ly/time31oct20