สองวิธีรับมือคนร้ายๆ

20200707b

วิธีแรกมาจาก Nassim Nicholas Taleb ผู้เขียนหนังสือ The Black Swan

คือให้คิดเสียว่าคนที่กำลังมาราวีนั้นเป็นลิงที่ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ (Imagine that the person is a variant of a noisy ape with little personal control)

วิธีที่สองมาจาก Robert Greene ผู้เขียน The 48 Laws of Power

ให้มองว่าคนๆ นั้นเป็นตัวละครตัวหนึ่งในหนังที่เรากำลังดู อย่าเอาตัวเองลงไปเล่นด้วย แต่ให้ถอยออกมาแล้ววิเคราะห์ว่าตัวละครตัวนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างจึงกลายเป็นคนเช่นนี้

เราเจ็บปวดจากการรุกรานทางวาจาของคนอื่นเพราะเราลงไปเล่นเกมเดียวกันกับเขา

แต่ถ้าเรามองเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากอีกมิติหนึ่ง เราก็จะขำๆ ไม่ถือสาหาความหรือหัวฟัดหัวเหวี่ยงโดยไม่จำเป็นครับ