เข้าใจบางอย่าง ยอมรับทุกอย่าง ไม่แน่ใจซักอย่าง

20190702_accept

เข้าใจบางอย่าง หมายความว่า เราพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะรับฟัง และพร้อมที่จะเข้าใจ โดยไม่ได้คาดคั้นตัวเองว่าต้องเข้าใจทุกอย่าง

ยอมรับทุกอย่าง หมายความว่า แม้จะมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจ แต่เราก็พร้อมที่จะยอมรับมัน เช่นบางทีเราก็ไม่เข้าใจผู้หญิง แต่เราก็ยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็น ด้วยการยอมรับเท่านั้น เราถึงจะเริ่มเข้าใจและเริ่มปรับเปลี่ยนได้

ไม่แน่ใจซักอย่าง หมายความว่า เราผ่านโลกมามากพอที่จะรู้ว่าเราแทบไม่รู้อะไรเลย ความไม่แน่นอนนั้นซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์ และมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มั่นใจว่าตัวเองถูกไปเสียทุกเรื่อง

เข้าใจบางอย่าง ยอมรับทุกอย่าง ไม่แน่ใจซักอย่าง

ลองเอาไปขบคิดดูครับ