ความจริงของเขากับความจริงของเรามันไม่เหมือนกัน

20181108_mytruthyourtruth

แต่เรามักจะเชื่อว่าความจริงของเรานั้นถูกต้องกว่าครบถ้วนกว่า

แต่ความเชื่อก็เป็นแค่ความเชื่อ

แม้จะอยากเชื่อว่าเราเห็นความจริงทะลุปรุโปร่งแค่ไหน อย่างดีก็เราก็เป็นได้แค่คนตาบอดคลำช้างเท่านั้น

เราจึงไม่ควรมั่นใจในความจริงของตัวเองเกินไป

จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันโดยไม่จำเป็นครับ