เราเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นไม่ได้

20170321_whoyouare

แต่เราเปลี่ยนสิ่งที่เราทำได้

“You cannot change what you are, only what you do.”
― Philip Pullman, The Golden Compass

ถ้าเราเป็นคนจน เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคนรวยได้

แต่เราสามารถขยันกว่าเดิมได้ คิดให้มากกว่าเดิมได้ ขวนขวายกว่าเดิมได้

ถ้าเราเป็นคนรูปไม่หล่อ เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคนรูปหล่อได้

แต่เราแต่งตัวดีได้ พูดจาเพราะได้ ออกกำลังกายให้หุ่นดีได้

ถ้าเราเป็นคนไม่ฉลาด เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคนฉลาดได้

แต่เราสามารถอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นได้ ถามให้มากขึ้นได้ ฟังให้มากขึ้นได้

เราเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นไม่ได้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้

แต่เราเปลี่ยนสิ่งที่เราทำได้ ตั้งแต่นาทีนี้เลย


ตอนใหม่ facebook.com/anontawongblog
ตอนเก่า anontawong.com/archives
ดาวน์โหลด eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Unsplash.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s