คนที่หลอกง่ายที่สุด

20170127_fool

คือตัวเราเอง

The first principle is that you must not fool yourself – and you are the easiest person to fool.
-Richard Feynman


คนที่หลอกง่ายที่สุดคือตัวเราเอง

เราจึงกดนาฬิกาปลุกเพื่อนอนต่ออีกแค่ “5 นาที”

เราจึงไม่ใส่เข็มขัดเวลาขับรถ เพราะไปใกล้ๆ แค่นี้เอง

เราจึงสูบบุหรี่ เพราะถึงคนอื่นจะเป็นมะเร็ง แต่เราไม่เป็นหรอก

เราจึงทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม เพราะเชื่อว่ายังไงบริษัทก็ไม่ปลดคนออก

เราจึงไม่เริ่มทำสิ่งที่อยากทำเสียที เพราะคิดว่าเรายังมีเวลา

ใช่ครับ เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าตัวเองมีอะไรบางอย่างพิเศษกว่าคนอื่นเสมอ

จนเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนั่นแหละ เราถึงจะตระหนักและยอมรับได้ว่า เหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆ

และคนที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังพาตัวเองไปอยู่บนความเสี่ยง ก็ไม่มีสิทธิ์ไปโทษใครได้เลย


ตอนใหม่ facebook.com/anontawongblog
ตอนเก่า anontawong.com/archives
ดาวน์โหลด eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s