การพนันที่เสี่ยงที่สุด

20161205_rikiest

คือการใช้ชีวิตโดยไม่ได้ทำสิ่งที่เราต้องการ โดยเดิมพันว่าเราจะมีโอกาสได้ทำมันในอนาคต

“And then there is the most dangerous risk of all — the risk of spending your life not doing what you want on the bet you can buy yourself the freedom to do it later.”

― Randy Komisar

พระท่านเคยบอกไว้ว่า พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเราก็ยังไม่รู้เลย

เพราะฉะนั้น กิจที่ควรทำในวันนี้ก็ควรทำซะ อย่ามัวแต่นิ่งนอนใจเพราะคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีและเวลายังเหลือ

บางคนก็แนะนำว่า ให้ลองคิดเสียว่าเราเป็นโรคร้ายแล้วมีเวลาเหลืออีก 30 วัน เราจะทำอะไร คำตอบจากตรงนี้จะช่วยให้เราชัดเจนขึ้นว่ามีสิ่งใดที่เราอยากทำแต่ละเลยมานานแสนนานเพราะเมฆหมอกแห่งความรับผิดชอบด้านอื่นๆ บดบังเอาไว้

แน่นอน ถ้าคำตอบคือออกเที่ยวรอบโลก เราคงไม่สามารถลาออกและไปเที่ยวรอบโลกได้ทันที เพราะแต่ละคนก็มีภาระและหน้าที่และคนที่ต้องดูแล

แต่เราสามารถเปิดเว็บจองตั๋วเครื่องบินหนึ่งในประเทศที่เราอยากไปที่สุดได้ – ทำได้เดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ำ

เหมือนที่เคยเขียนไว้ในคำถามหนึ่งล้านเหรียญว่า  ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราจะทำอะไร เมื่อรู้แล้วก็เริ่มลงมือทำตามกำลังที่พอจะทำได้เสียแต่วันรี้

เพราะบางความฝันมีวันหมดอายุ แถมบางครั้งเราก็หมดอายุก่อนความฝันซะอีก

มีอะไรที่อยากทำและควรทำ ก็อย่านิ่งนอนใจอยู่เลยนะครับ


facebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s