อย่าแบกความหวังจนเกินไป

20150401_RewardForConformity

“The reward for conformity is that everyone likes you except yourself.”
– Rita Mae Brown

“รางวัลของการทำตัวเหมือนคนอื่นๆ คือทุกๆ คนจะชอบคุณยกเว้นตัวคุณเอง”
– ริต้า เม บราวน์

—–

นานแค่ไหนแล้วที่เราใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเสมอมา

มีแค่ช่วงสองขวบแรกเท่านั้นที่เราทำอะไรได้ตามใจแต่หลังจากนั้น…

2-6 ปี เราทำตามความคาดหวังของพ่อแม่
6-12 ปี พ่อแม่+อาจารย์
12-17 ปี พ่อแม่+อาจารย์+เพื่อน
17-21 ปี พ่อแม่+อาจารย์+เพื่อน+แฟน
21-25 ปี พ่อแม่+เพื่อน+แฟน+หัวหน้า
25-30 ปี พ่อแม่+เพื่อน+แฟน+หัวหน้า+ลูกน้อง
30-35 ปี พ่อแม่+เพื่อน+แฟน+หัวหน้า+ลูกน้อง+สังคม
35-40 ปี พ่อแม่+เพื่อน+หัวหน้า+ลูกน้อง+สังคม+สามี/ภรรยา
40-60 ปี พ่อแม่+เพื่อน+หัวหน้า+ลูกน้อง+สังคม+สามี/ภรรยา+ลูก
60-80 ปี ?

เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคนรอบข้าง

แต่ถ้าเรามัวแต่ทำความคาดหวังของคนอื่น จนละทิ้งความต้องการของตัวเองไป วันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับมา อาจจะนึกเสียใจก็ได้ว่า “แล้วนี่ชีวิตของใครกัน”

ขอให้ได้ใช้ชีวิตที่ซื่อตรงกับตัวเองนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s