Pic & Pause: Pride will make you strong, but not happy

20150306_PicPause_UseHeartNotHead

ผมเคยอ่านเจอซักที่นึงว่าดร.ประเวศ วะสี มักจะให้คำอวยพรแก่คู่บ่าวสาวในงานแต่งงานว่า “เวลาทะเลาะกัน อย่าใช้เหตุผล”

ซึ่งคงขัดกับ common sense ของหลายๆ คนว่า แล้วจะให้ใช้อารมณ์หรือไง

แต่อาจารย์ประเวศก็ขยายความว่า การใช้เหตุผล หรือใช้หัวสมองนั้น คือการงัดเอาตรรกะหรือหลักฐานมาต่อสู้กัน ซึ่งสุดท้ายแล้ว อาจจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมา

แต่ถ้าเราคุยกันโดยใช้หัวใจ ใช้ความรักที่เรามีให้กัน การคุยกันจะง่ายขึ้น

เพราะมันไม่ใช่เรื่องของหัวสมองอีกต่อไป

แต่เป็นเรื่องของหัวใจสองดวงที่พร้อมจะโอบกอดกัน

—–

Photo Credit: Karan Bansal on Quora

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s