ความจริงที่ควรพูดกับความจริงที่ไม่ควรพูด

ใช่ มันเป็นเรื่องจริง อย่างน้อยก็ในมุมของเรา แต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรมองด้วยว่า

ความจริงนี้มันเยียวยาหรือทำร้าย

ความจริงนี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์

ความจริงนี้มันช่วยกระชับหรือทำลายความสัมพันธ์

ความจริงนี้มันมีวิธีพูดแบบอื่นที่จะรักษาน้ำใจกันไว้ได้หรือเปล่า

สุดท้ายแล้วเราจะเลือกพูดความจริงข้อไหน หรือพูดความจริงด้วยวิธีใด คงแล้วแต่ว่าเรายึดอะไรเป็นสรณะ

ถ้าเรายึดว่าพูดความจริงเสียอย่างจะไปกลัวอะไร ก็ต้องยอมรับผลกระทบที่จะตามมา

แต่ถ้าเราเชื่อว่า ในบางบริบทความจริงบางข้อก็ไม่ควรหลุดออกจากปาก ชีวิตก็อาจสงบสุขกว่านี้

“Everything you say should be true but not everything true should be said.”
-Voltaire

ขอให้แยกแยะให้ออก ว่าเวลาไหนควรพูด และเวลาไหนควรสงวนวาจาครับ