คาถา Productive

เมื่อ 11 ปีที่แล้ว มีใครคนหนึ่งทวีตไว้ว่า

Productivity in 11 words: One thing at a time. Most important thing first. Start now.

ทำทีละอย่าง ทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อน เริ่มเดี๋ยวนี้

ส่วนคาถา unproductive ก็น่าจะตรงข้าม

ประวิงเวลา ทำแต่เรื่องไม่สำคัญ ทำหลายๆ อย่างพร้อมกัน

วันนี้วันจันทร์ สิ่งที่เราทำวันนี้จะส่งผลไปตลอดทั้งสัปดาห์

จะใช้คาถาไหนก็เลือกให้ดีๆ นะครับ