สำคัญกว่าน้ำครึ่งแก้วคือมันเป็นน้ำอะไร

น้ำเปล่า

น้ำแร่

น้ำหวาน

น้ำประปา

น้ำเสีย

น้ำเน่า

“แก้ว” ในที่นี่คือหัวของเรา เป็นภาชนะที่ใส่อะไรไปมันก็เก็บไว้ได้

แล้วสมองของเราเก็บน้ำอะไรเอาไว้ มันมีประโยชน์ต่อเราจริงมั้ย

ถ้าไม่ ก็ถึงเวลาเทน้ำออกและเติมน้ำใหม่แล้วนะครับ


ขอบคุณประกายความคิดจากหนังสือ The Compound Effect by Darren Hardy