ก่อนเริ่มทำงานให้นึกถึง 3A

Aim – วันนี้เรามีจุดมุ่งหมายอะไร สิ่งใดบ้างที่เราต้องทำ ใครบ้างที่เราต้องคุย อะไรคือเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องทำให้สำเร็จในวันนี้

Attention – สิ่งใดที่เราต้องทำให้มาก สิ่งใดที่เราควรหลีกเลี่ยง เพื่อที่เราจะได้มีพลังและสมาธิในการทำเรื่องที่สำคัญสำหรับวันนี้

Attitude – เมื่อคิดถึงเรื่องที่เราต้องทำแล้ว เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เรามีความกังวลใจรึเปล่า และความกังวลเหล่านั้นจะช่วยให้งานสำเร็จหรือไม่ ถ้าไม่ช่วย เราก็อาจจะต้องปรับทัศนคติเสียใหม่เพื่อให้มี energy ที่เหมาะสม

ก่อนเริ่มทำงานให้นึกถึง 3A – Aim, Attention และ Attitude

ขอให้สนุกกับการทำงานวันนี้ครับ


ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ How to Have a Good Day by Caroline Webb