เรียนให้เยอะ รู้ให้น้อย

20200803

โลกนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ สามคนเดินมาหนึ่งคนเป็นครูเราได้

เมื่ออะไรไม่เป็นไปดั่งใจ นั่นคือโอกาสให้เราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งกว่านี้

ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ดูว่าเราฉลาดขึ้นจริงรึเปล่า คือความมั่นใจในความรู้ของตัวเอง

ถ้ามั่นใจว่าตัวเองรู้เยอะ เข้าใจอะไรดีแล้ว นั่นแสดงว่าทางยังอีกไกล

แต่ถ้าตระหนักได้ว่ายังมีสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อีกเยอะ ภาพที่เราเข้าใจนั้นเป็นเพียงตาบอดคลำช้าง แสดงว่าเราเริ่มมาถูกทางแล้ว

“Learn more. Know less.”
-Neil Strauss

รู้ว่าตัวเองไม่รู้ จะได้ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับ