ไม่ใช่รู้ไม่พอ แค่กล้าไม่พอเฉยๆ

20200604b

เราไม่ได้ต้องการข้อมูลมากกว่านี้ เราไม่ได้ต้องการเวลามากกว่านี้ เราแค่ต้องการความกล้ามากกว่านี้เท่านั้นเอง

กล้าที่จะบอกว่าไม่รู้ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือ กล้าที่จะถูกมองว่าไม่เก่ง กล้าที่จะถูกมองว่าใจร้าย

ที่ปัญหามันยุ่งยาก ที่เรามัวแต่ต้องมานั่งอ้อมค้อมกันอยู่ ก็เพราะมัวแต่กังวลว่าใครจะมองเรายังไง

ใครจะมองเรายังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา และมันสะท้อนตัวตนของเขามากกว่าตัวตนของเราเสียอีก

เราทำได้ดีที่สุดเพียงหา “หลัก” ให้เจอแล้วยึดมันไว้ให้มั่น

จากนั้นผลอะไรจะตามมาก็แค่ยอมรับและแก้ปัญหากันไปครับ