อีเมลคุยกัน 3 วันไม่จบ

20200413

ยกหูโทรคุย 3 นาทีอาจจะจบเลยก็ได้

ช่วงนี้ที่ทำงาน work from home สิ่งหนึ่งที่ผมจะย้ำกับทีมงานเสมอคือจงใช้เครื่องมือให้หลากหลาย

เพราะความเคยชินมักจะพาให้เราใช้ Slack, LINE, หรืออีเมล และแม้เครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่อาจสู้กับการคุยได้ ต่อให้พิมพ์ได้เร็วแค่ไหนก็ไม่อาจเร็วไปกว่าเราพูด

ดังนั้น ถ้าแชทกันได้ซัก 2-3 นาทีแล้วยังไม่เข้าใจกัน ให้รีบยกหูโทรคุยกันเลย หรือไม่อย่างนั้นก็นัดคุยผ่าน Zoom หรือ Hangouts Meet ได้ยิ่งดี

เพราะสิ่งที่เราควรหวงแหนไม่ใช่ค่าโทรศัพท์ สิ่งที่เราควรหวงแหนคือเวลาและพลังงานที่เรามีจำกัด

ใช้เครื่องมือให้ถูกประเภท แล้วการ work from home จะเหนื่อยน้อยลงครับ