สนใจเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆ

20200206b

สนใจเรื่องความคิดให้เยอะๆ

“Be less curious about people and more curious about ideas”.

-Marie Curie

การซุบซิบหรือ gossip นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลในการสร้างพรรคพวก มันคือการกระจายข่าวสารว่าคนไหนในเผ่าของเรามีพฤติกรรมอย่างไร ใครเชื่อถือได้ ใครเชื่อถือไม่ได้ ใครที่เราควรช่วยเหลือ ใครที่เราควรอยู่ห่างๆ

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราจะชอบเรื่องซุบซิบนินทา ใต้เตียงดารา ข่าวอาชญากรรม เพราะมันเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ยิ่งคุยยิ่งมัน

แต่มารี คูรีซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รางวัลโนเบล และเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ได้รางวัลโนเบลจากสองสาขา คือสาขาฟิสิกส์และสาขาเคมี บอกว่าเราควรสนใจเรื่องชาวบ้านให้น้อยลง และสนใจเรื่องความคิดหรือไอเดียให้มากขึ้น

เพราะการรู้เรื่องคนอื่นนั้นไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนอกจากความสนุก ความคะนอง และความรู้สึกว่าเรา “เหนือกว่า” คนที่เรากำลังพูดถึง

แต่หากเราเอาเวลาตรงนั้นไปขบคิดไอเดีย มันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเราไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ความมุ่งหมายของชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิต และสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญในแต่ละวัน

“Be less curious about people and more curious about ideas”.

ซุบซิบได้แต่อย่าให้เกินงาม และใช้เวลาที่เรามีจำกัดไปทำในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนที่เรารักกันนะครับ

—–

“ช้างกูอยู่ไหน” หนังสือเล่มใหม่ของผมที่ว่าด้วยการลดทอนสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิต มีวางขายที่นายอินทร์ ซีเอ็ด B2S และ Kinokuniya แล้วนะครับ อ่านรายละเอียดได้ที่ bit.ly/eitrfacebook และอ่านรีวิวได้ที่นี่ครับ bit.ly/eitrreportingengineer