ยิ่งสูงยิ่งต้องฟัง

20190826

ยิ่งสวยยิ่งต้องฟัง

ยิ่งแก่ยิ่งต้องฟัง

เมื่อเราอยู่สูง คนจะไม่กล้าเตือนอะไรเรา เพราะเขากลัวหัวจะหลุดจากบ่า

เมื่อเราสวยหรือหล่อ คนจะไม่ค่อยเตือนอะไรเรา เพราะคนหน้าตาดีมักได้รับการผ่อนปรนมากกว่าคนหน้าตาธรรมดา

เมื่อเราแก่ที่สุดในกลุ่ม คนจะไม่กล้าเตือนอะไรเรา เพราะเกรงใจในความอาวุโส

ถ้าเราตกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่กล่าวมา ขอให้ระลึกว่ามันเป็นทุกขลาภ

เพราะแม้จะไม่ค่อยมีใครมากล้าขัดใจหรือพูดให้เราเจ็บปวด แต่ผลก็คือเราจะทำผิดซ้ำๆ โดยไม่มีใครคอยเตือน กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อสายเกินไป

ลดอีโก้ของตัวเอง เอ่ยปากถามว่ามีอะไรที่เราควรปรับปรุงบ้างไหม

และถ้าเราโชคดี อาจจะมีกัลยาณมิตรที่พร้อมพูดความจริงให้เราฟังครับ