คิดร้อยทำสิบ

2018119

งานก็ไม่เกิด

คิดสิบทำร้อย งานก็ออกมาไม่ดีและคงวุ่นวายกันน่าดู

คิดร้อยทำร้อย ก็เป็นไปได้ยากเพราะอาจจะช้าเกินการณ์

วิธีที่น่าจะเหมาะกับยุคสมัยที่สุด คือคิดห้าสิบแล้วลงมือทำห้าสิบนั้นทันที

ทำแล้วก็เรียนรู้ แล้วก็ปรับกันไปจนถึงคิดร้อยทำร้อย หรือแม้กระทั่งคิดพันทำพันครับ

—–

บทความวันละตอนจาก Anontawong’s Musings:

LINE: bit.ly/tgimline

Facebook: bit.ly/tgimfb

Twitter: bit.ly/tgimtwt