มีประโยชน์ถึงชีวิต

20181213_benefits.png

เราเคยเห็นแต่คำเตือน

เขตไฟฟ้าแรงสูง อันตรายถึงชีวิต

ดื่มแล้วขับ อันตรายถึงชีวิต

ไข้หวัดใหญ่ อันตรายถึงชีวิต

เราน่าจะมีป้ายเตือนสติในมุมกลับดูบ้าง

ออกกำลังกาย มีประโยชน์ถึงชีวิต

อ่านหนังสือดีๆ มีประโยชน์ถึงชีวิต

มีสติ รู้เนื้อรู้ตัว มีประโยชน์ถึงชีวิต

อะไรที่มีอันตรายถึงชีวิต เราควรหลีกเลี่ยง

อะไรที่มีประโยชน์ถึงชีวิต เราควรจะเดินเข้าหาครับ

—–

LINE: bit.ly/tgimline

Facebook: bit.ly/tgimfb

Twitter: bit.ly/tgimtwt