เหตุผลที่เรากลัวการล้มเหลว

20180506_afraidtofail

เพราะเราถูกสอนอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็ก

โรงเรียนไม่เคยให้รางวัลกับความผิดพลาดเลย

ข้อสอบปรนัย สอนให้เราเข้าใจว่าคำตอบที่ถูกมีเพียงข้อเดียว

ถ้าทำข้อสอบถูกเยอะๆ เราก็ได้รับผลตอบแทนเป็นเกรด 4

ถ้าทำข้อสอบผิดเยอะๆ เราก็จะได้รับบทลงโทษเป็นเกรด 1 หรือ เกรด 2

ยิ่งถ้าทำผิดมากๆ ได้เกรด 0 ขึ้นมา อาจโดนลงโทษด้วยการซ้ำชั้นเลยก็ได้

จึงไม่แปลกอะไรที่หลายคนจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าลองผิด-ลองถูก

และไม่แปลกอะไรที่ผู้ใหญ่บางคนจะคิดว่าคำตอบของตัวเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

แต่เราไม่ควรเป็นนักโทษที่ถูกจองจำโดยประสบการณ์ในอดีต เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไร เราก็ควรจะปลดปล่อยตัวเองจากมุมมองอย่างนั้นได้

ในชีวิตจริง คำตอบที่ถูกต้องไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว และเราสามารถผิดได้โดยที่บทลงโทษไม่ได้รุนแรงเหมือนการซ้ำชั้น

จริงๆ แล้ว ตราบใดที่เรายังผิดอย่างมีสติ เราสามารถผิดได้เป็นสิบเป็นร้อยครั้งโดยที่ยังไม่กระทบกับคุณภาพชีวิต

และต่อให้ผิดมาร้อยครั้ง แต่ถ้าถูกจังๆ เพียงครั้งเดียวก็อาจจะเกินพอแล้วก็ได้

—–

หาซื้อหนังสือ Thank God It’s Monday ขอบคุณโลกนี้ที่มีงานประจำ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ได้ที่ Zombie Books RCAร้านหนังสือเดินทาง ถ.พระสุเมรุ, ซีเอ็ด นายอินทร์ B2S ศูนย์หนังสือจุฬา คิโนะคุนิยะ เอเชียบุ๊คส์  และร้านหนังสือทั่วไปครับ