คบไก่ได้ขัน

20170323_chickens

คบอินทรีได้บิน

If you hangout with chickens, you’re going to cluck, and if you hangout with eagles, you’re going to fly.

-Steve Maraboli

ฝรั่งชอบพูดว่า You are the average of the 5 people you spend most time with – คุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด

ถ้าคุณสนิทกับคนอ้วน โอกาสที่คุณจะอ้วนก็สูงตามขึ้นไปด้วย

ถ้าคุณสนิทกับคนฟุ้งเฟ้อ คุณก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นคนฟุ้งเฟ้อไปด้วย

ถ้าคุณสนิทกับคนขี้นินทา คุณก็อาจกลายเป็นคนขี้นินทาไปด้วย

ดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีว่าจะใช้เวลากับไก่หรือกับอินทรี

ถ้ารอบๆ ตัวเราไม่มีอินทรีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะมีอินทรีอยู่เต็มร้านหนังสือและอินเตอร์เน็ต ขอแค่คุณคัดสรรเสียหน่อยและเพลาๆ เฟซบุ๊คลงเสียบ้างเท่านั้นเอง


ตอนใหม่ facebook.com/anontawongblog
ตอนเก่า anontawong.com/archives
ดาวน์โหลด eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s