น้ำหนักของฟางไม่ได้ทำให้วัวหลังหัก

20170228_load

It’s not the load that breaks you down. It’s the way you carry it.

ความหนักหนาของปัญหาไม่ได้ทำลายเรา

สิ่งที่ทำลายเราคือวิธีที่เรารับมือกับมันต่างหาก

― Lou Holtz

แต่เดิมโลกนี้มีแต่เหตุการณ์และสถานการณ์

แต่พอเริ่มมีมนุษย์ ก็เริ่มมีปัญหา

เพราะเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปแก้ ถ้าไม่แก้ต้องแย่แน่ๆ

ไอ้ความรู้สึกว่าต้องแย่แน่ๆ นี่แหละที่ทำให้เรา break down กันมานักต่อนัก

เพราะเราจะจับจดกับปัญหา จนลืมไปเลยว่าปัญหาไม่ใช่เราและเราไม่ใช่ปัญหา

ถามว่าภูเขาหนักมั้ย – หนัก

แต่เราไม่เป็นอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าไปแบก

ถามว่าปัญหาหนักมั้ย – หนัก

และจะไม่เข้าไปแบกเลยก็คงทำไม่ได้ เพราะมันเป็นหน้าที่

แต่เราไม่ต้องและไม่ควรแบกมันตลอดเวลา

ถ้าค่ำแล้ว ก็ควรวางปัญหาลงชั่วคราว เพื่อจะได้ใส่ใจคนสำคัญ ซึ่งหมายรวมถึงตัวเราเองด้วย

It’s not the load that breaks you down. It’s the way you carry it.

ปัญหาจะหนักแค่ไหน ถ้าแบกถูกวิธี หลังก็ไม่หักง่ายๆ หรอกนะครับ


ตอนใหม่ facebook.com/anontawongblog
ตอนเก่า anontawong.com/archives
ดาวน์โหลด eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s