หยุดปลูกดอกไม้

20161128_stopflowers

ในสวนที่เจ้าของไม่รดน้ำ

Stop planting flowers in people’s yards who aren’t going to water them

-Unknown


เป็นเรื่องธรรมดา ที่เราอยากจะแจกจ่ายดอกไม้ให้ทุกคนที่อยู่รอบข้าง

ดอกไม้นั้นอาจจะเป็นความสุข ความปรารถนาดี ความรู้ หรืออะไรก็ได้ที่ดีงาม

แต่ถ้าคนที่เราแจกให้ รับไปแล้วก็ทิ้งขว้าง ไม่เคยรักษา ก็ถึงเวลาทบทวนแล้วว่า ควรจะเอาดอกไม้ของเราไปให้คนอื่นที่เห็นค่าดีกว่ามั้ย

ดอกไม้บางชนิดมีไม่จำกัด (เช่นความเมตตาของคนมีเมตตา) ดังนั้นจะแจกจ่ายให้ถ้วนทั่วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร

แต่ดอกที่มีจำกัด เช่นดอกไม้เวลา เราก็ต้องเลือกให้ดีว่า ใครกันที่จะเคารพ และเห็นคุณค่าดอกไม้ที่เราจะมอบให้ครับ


facebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s