ถ้าดอกไม้มันไม่บาน

20161122_flower

When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower.

ถ้าดอกไม้ไม่บาน คุณต้องแก้ที่สภาพแวดล้อม ไม่ใช่แก้ที่ดอกไม้

– Unknown


ดอกไม้ในที่นี้อาจจะตีความได้หลายอย่าง

อาจจะเป็นลูกของเราก็ได้

หรือนักเรียนของเราก็ได้

หรือพนักงานของเราก็ได้

เป็นเรื่องง่ายที่เราจะเผลอไปแก้ที่ดอกไม้ เพราะนึกว่ามันเป็นต้นตอของปัญหา

ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วดอกไม้เป็นเพียงผลลัพธ์

ผลลัพธ์จากการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และให้แสงสว่าง

ผลลัพธ์จากความรักและความใส่ใจของเจ้าของดอกไม้ ซึ่งก็คือตัวเราเอง

ถ้าเราเข้าใจผิด มัวแต่ไปแก้ที่ดอกไม้ โดยไม่คิดจะแก้ที่ตัวเจ้าของ

ดอกไม้อาจจะเฉากว่าเดิมก็ได้นะครับ


facebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s