คุกที่แน่นหนาที่สุด

คือคุกที่เราสร้างขึ้นมาเอง

20161029_prison

“The greatest prison people live in is the fear of what other people think.”

― David Icke


กี่ครั้งแล้ว

ที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เราควรทำ หรือทำสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำ เพียงเพราะมัวแต่ห่วงว่าคนอื่นจะมองเรายังไง?

นับตั้งแต่จำความได้ เราค่อยๆ “สร้างภาพลักษณ์” ของตัวเอง เรารักและหวงแหนภาพนั้น และเราก็พยายามเหลือเกินที่จะให้คนอื่นเห็นภาพที่เราอยากให้เขาเห็น

เมื่อใดก็ตามที่ภาพในหัวของเขาที่มีต่อเรา ไม่ตรงกับภาพที่เราอยากให้เขามี เราก็เดือดร้อนจะเป็นจะตาย

ทั้งที่จริงๆ แล้ว คนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา ก็แทบไม่มีผลอะไรอยู่แล้ว

ไม่ได้จะบอกว่าไม่ต้องฟังเสียงใคร เพียงแต่จะบอกว่าอย่า “ฟังมากเกินไป” จนกลายเป็นหูแว่วไปเอง

ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับการติดคุกตลอดชีวิต


facebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s