สิ่งที่เราควรหวงแหนไม่ใช่เงิน

20200218b

สิ่งที่ควรหวงแหนคือเวลา

คือการนอน

คือสุขภาพ

คือความสัมพันธ์

คือสติสัมปชัญญะ

คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ตัวเอกในนิยายเรื่องหนึ่งเคยกล่าวไว้ “เงินทองไปเที่ยว เดี๋ยวเดียวก็มา”

เงินเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างในจินตนาการร่วมของมนุษย์ วัดเป็นตัวเลขได้แต่ไม่มีอยู่จริง

ส่วนสุขภาพและสติสัมปชัญญะ แม้วัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่เรารับรู้อยู่แก่ใจ

ถ้าเรายังมีเวลา มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดี เงินทองไม่ใช่ของหายาก

แต่ถ้าสุขภาพแย่และความสัมพันธ์ล้มเหลว ต่อให้มีเงินเท่าไหร่ก็นำสิ่งเหล่านี้กลับมาได้ยากครับ

—-

“ช้างกูอยู่ไหน” หนังสือเล่มใหม่ของผมที่ว่าด้วยการลดทอนสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิต มีวางขายที่นายอินทร์ ซีเอ็ด B2S และ Kinokuniya แล้วนะครับ อ่านรายละเอียดได้ที่ bit.ly/eitrfacebook และอ่านรีวิวได้ที่นี่ครับ bit.ly/eitrreportingengineer