2 ชั่วโมงแรกกับ 2 ชั่วโมงสุดท้ายของวันเราทำอะไร?

20191225b

2 ชั่วโมงแรกกับ 2 ชั่วโมงสุดท้ายของวันเราทำอะไร?

เพราะ 4 ชั่วโมงนี้มันจะกำหนดคุณภาพชีวิตของเราได้เลย

หากเราใช้เวลาสองชั่วโมงสุดท้ายไปกับเรื่องไร้ประโยชน์จนนอนตื่นสาย ส่งผลให้สองชั่วโมงแรกของวันเสียไปกับรถติดและความวุ่นวาย นั่นคือ 4 ชั่วโมงต่อวันหรือ 1000 ชั่วโมงต่อปี*

แต่ถ้าเราใช้มันอย่างชาญฉลาด 1000 ชั่วโมงนี้ก็มากพอที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น สร้างรายได้แหล่งที่สอง อ่านหนังสือจบได้หลายสิบเล่ม หรือวิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตร

2 ชั่วโมงแรกกับ 2 ชั่วโมงสุดท้ายของวันเราทำอะไร?

เลือกให้ดี แล้วอีก 10 ปีตัวเราในวันนั้นจะขอบคุณตัวเราในวันนี้ครับ

—-

* นับเฉพาะวันทำงาน 5 วัน 50 สัปดาห์ = 250 วัน

“ช้างกูอยู่ไหน” หนังสือเล่มใหม่ของผมวางแผงแล้ววันนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ครับ http://bit.ly/eitrfacebook