ทำดีเทวดาเห็น

20181219c

และเทวดาที่ว่าก็ไม่ใช่จิตวิญญาณเบื้องบนที่สอดส่องลงมา

แต่เป็นเทวดาที่อยู่ในใจเราเอง

ใจที่มีทั้งเทวดาและมาร

ความดีเป็นอาหารของเทวดา แต่เป็นของแสลงของมาร

ทำดีบ่อยๆ เทวดาในใจก็จะเติบโต

ทำชั่วบ่อยๆ มารในใจก็จะเติบโต

เราเลือกเองได้ว่าจะให้อาหารกับเทวดาหรือกับมารในใจเราครับ

—–

บทความวันละตอนจาก Anontawong’s Musings:

LINE: bit.ly/tgimline

Facebook: bit.ly/tgimfb

Twitter: bit.ly/tgimtwt