วิธีแก้แค้นที่ดีที่สุด

20180925_revenge

คืออย่าเป็นอย่างเขา

“The best revenge is not to be like that.”
— Marcus Aurelius

เป็นการง่ายเหลือเกินที่เราจะเข้าสู่โหมดตาต่อตาฟันต่อฟัน

เมื่อเกิดโทสะ สมองจึงไม่ทำงาน สัญชาติญาณการเอาตัวรอดจึงครอบงำ

ซึ่งเป็นปฏิกิริยาของสัตว์โลกทั่วไป ไม่ต้องเป็นคนก็ได้

แต่เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เรียนมาดีแล้ว มีสิ่งที่เรียกว่าสติแล้ว ก็ควรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้เต็มที่

การที่เขาทำไม่ดีกับเรา แสดงว่าลึกๆ เขากำลังมีความทุกข์ในใจอยู่

การ “เอาคืน” แบบเกลือจิ้มเกลือ รังแต่จะพาเราให้ตกอยู่ในบ่อเดียวกับเขาเท่านั้นเอง