ปิดประตู

20161211_closesomedoors

Close some doors. Not because of pride, incapacity or arrogance, but simply because they no longer lead somewhere.

จงปิดประตูบางประตู ไม่ใช่เพราะความทะนงตน หยิ่งผยอง หรือไร้ความสามารถ แต่เพราะว่ามันไม่ได้พาเราไปที่ไหนอีกแล้ว

-Paulo Coelho


เป็นเรื่องปกติที่เราไม่อยากปิดโอกาสตัวเอง

แต่ในยุคที่ทางเลือกมีมากมายขนาดนี้ การปล่อยให้ประตูเปิดหลายบานเกินไป ก็อาจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

เพราะมันจะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้เลย

ทักษะในการที่เราจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานๆ อย่างอดทนและไม่ว่อกแว่ก เป็นทักษะที่น้อยคนนักจะมี

และเพราะน้อยคนมี มันจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่า (what is scarce is valuable)

ดังนั้นแม้เราจะมีทางเลือกมากมาย ก็ควรจะใจแข็งปิดประตูที่แง้มอยู่หลายประตู เพื่อที่จะได้ทุ่มเทไปกับประตูที่อยู่ตรงหน้า โดยไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียโอกาส

เพราะเมื่อเราผ่านประตูบานนี้ไปได้ ก็จะมีประตูบานอื่นๆ รออยู่ด้านหลังอย่างแน่นอน


facebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

One thought on “ปิดประตู

  1. แต่ในยุคที่ทางเลือกมีมากมายขนาดนี้ การปล่อยให้ประตูเปิดหลายบานเกินไป ก็อาจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย????

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s