นักบุญล้วนมีอดีต

20161101_saint

และคนบาปล้วนมีอนาคต

Every saint has a past.
Every sinner has a future.
– Oscar Wilde

ไม่มีใครขาวสะอาดหมดจด และไม่มีใครดำสกปรกจนหาข้อดีไม่ได้

คนที่เราเห็นว่าเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟ็กต์นั้น ย่อมต้องเคยทำผิดและพลาดพลั้งมาไม่ใช่น้อย

ส่วนคนที่เราเห็นว่าชั่วจนยากจะรับได้นั้น ในอนาคตเขาอาจจะพัฒนาจนเป็นอริยบุคคลก็ได้

เมื่อมองว่านักบุญอาจเป็นคนบาปมาก่อน และคนบาปก็อาจกลายเป็นนักบุญได้

เราก็จะไม่คาดหวังกับนักบุญสูงเกินไป และไม่หมดหวังกับคนบาป หรือสังคมที่เต็มไปด้วยคนบาป

เพราะโลกนี้ไม่มีคนไม่ดี มีแต่คนดี กับคนที่ยังเรียนรู้ไม่พอครับ


facebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s