เราเป็นสิ่งที่เราทำ

20161022_whatwedo

ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกว่าจะทำ

“You are what you do, not what you say you’ll do.”

-Carl Gustav Jung


สิ่งหนึ่งที่มักจะคอยรบกวนใจผม คือการพูดแล้วไม่ได้ทำตามที่พูด

บางทีก็เป็นการพูดกับคนอื่น บางทีก็เป็นการพูดกับตนเอง

พอพูดแล้วไม่ทำ มันก็เลยเหมือนติดหนี้เขาอยู่

หนี้ทางวาจา ก็เหมือนหนี้ทางการเงินนั่นแหละ

เพราะมันจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราใช้หนี้หมด หรือเจ้าหนี้ยกหนี้ให้

โดยส่วนตัว ผมติดหนี้ทางวาจากับคนอื่นอยู่สองสามเรื่อง

คิดว่าสุดสัปดาห์นี้จะใช้หนี้ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง

ก็ได้แต่หวังว่าเจ้าหนี้จะเข้าใจที่จ่ายหนี้ช้า และจะไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มนะครับ


facebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s