หนังสือ ความเงียบ บทสนทนา

“Books for mindset.
Quiet time to think for strategy.
Conversations with successful peers for tactics.”
-James Clear

อ่านหนังสือเพื่อสัมมาทิษฐิ
อยู่กับความเงียบเพื่อครุ่นคิดยุทธการ
พูดคุยกับกัลยาณมิตรเพื่อศึกษากลวิธี

เราได้อ่านหนังสือบ้างหรือไม่
เรามีช่วงเวลาเงียบสงบบ้างหรือเปล่า
เราได้คุยกับกัลยาณมิตรยาวๆ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

หนังสือ ความเงียบ บทสนทนา

สามสิ่งที่ใครก็เข้าถึงได้ หากเห็นความสำคัญของมันครับ