ความสุขคือการได้แก้ปัญหา

ถ้าเราไม่ยอมสบตากับปัญหา ก็เหมือนนกกระจอกเทศที่เอาหัวมุดดินแล้วหวังว่าสิงโตจะมองไม่เห็นมัน

ถ้าเรามีปัญหาแต่เราไม่มีหวังว่าเราจะแก้ได้ เราก็จะทุกข์ทรมาน

ถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น เราก็อาจกำลังหลอกตัวเองอยู่

ความสุขจึงเกิดจากการได้แก้ปัญหา เพราะมันทำให้แต่ละวันของเรามีจุดมุ่งหมาย แก้ได้หรือแก้ไม่ได้อาจไม่สำคัญเท่ากับการได้ลงมือแก้ด้วยซ้ำไป

ความสุขเกิดจากการแก้ปัญหา

และชีวิตที่ดีอาจไม่มีอะไรมากไปกว่าโอกาสในการแก้ปัญหาดีๆ ครับ