อย่าเอาชนะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

20191021d

เป็นเรื่องปกติที่คนอยู่ใกล้กันย่อมมีการกระทบกระทั่ง

ที่ไม่ปกติคือเมื่อกระทบแล้วดันไปยึดติด

ฉันถูก-เธอผิด ฉันมีเหตุผล-เธอใช้แต่อารมณ์ ฉันเป็นคนโอเค-เธอมันใช้ไม่ได้

เมื่อเกิดความขัดแย้ง บางทีเราก็ลืมไปว่าเป้าหมายของเกมนี้ไม่ใช่การเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการประคอง เป็นการรอมชอม เป็นการถนอมเพื่อให้เราสามารถเล่นเกมนี้ด้วยกันไปได้นานๆ

แต่เพราะตัวตนของเรานั้นใหญ่โต มันจึงกลายเป็นเส้นผมที่บังภูเขา เป็นกรรมที่บังตา ทำให้มองไม่เห็นว่าอะไรที่สำคัญกับเราอย่างแท้จริง

“I regretted the time I wasted on things that did not matter with people that matter. ”
-Ric Elias

กับคนสำคัญ อย่าเอาชนะกันในเรื่องที่ไม่สำคัญเลยนะครับ