เหตุผลของการพบกัน

20161221_reasonwemeet

“There will always be a reason why you meet people. Either you need to change your life, or you’re the one that’ll change theirs.”
– Madeline Sheehan


โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ

อาจจะเป็นบุญ กรรม พรหม(ลิขิต) หรือพระเจ้า ที่นำพาให้คนสองคนได้พบกัน เพื่อเราจะได้เรียนรู้บางอย่างจากอีกฝ่าย และได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเอง

เพราะบางทีเราก็อยู่กับตัวเองและคนที่คุ้นเคยมานานจนมองข้ามข้อดีข้อด้อยอะไรบางอย่างไป จึงจำเป็นต้องให้คนที่แตกต่างจากเรามากๆ มาชี้ให้เห็นข้อดีข้อด้อยเหล่านั้น

เมื่อคำนึงถึงหนทางอันยาวไกลในชีวิตและในสังสารวัฏแล้ว การพบกันจึงเป็นโอกาสพิเศษที่มีระยะเวลาเพียงสั้นๆ ให้เราได้เรียนรู้และเติบโต

ขอให้เราได้ใช้ความสัมพันธ์ช่วงสั้นๆ นี้ให้คุ้มค่านะครับfacebook.com/anontawongblog
anontawong.com/archives
Download eBook – เกิดใหม่

ขอบคุณภาพจาก Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s