ถ้าอยากย้ายภูเขา

20180416_movemountain

เริ่มด้วยการย้ายหินก้อนเล็กๆ ก่อน

ถ้าอยากวิ่งมาราธอน เริ่มด้วยการวิ่ง 1 กิโลให้ได้ก่อน

ถ้าอยากเขียนหนังสือ เริ่มด้วยการเขียนบทความซักบทให้ได้ก่อน

ถ้าอยากมีเงินล้าน ลองเก็บเงินหมื่นให้ได้ก่อน

จากนั้นก็ใส่ความเสมอต้นเสมอปลายลงไป

และให้คณิตศาสตร์และเวลาได้ทำหน้าที่ของมัน

The man who moves a mountain begins by carrying away small stones.
-Confucius

ไม่ว่าเป้าหมายจะยิ่งใหญ่แค่ไหน เราเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดได้เสมอครับ

 

ทำดี 1 หน่วย

20101028_onedee

มีค่ามากกว่าเจตนาดี 100 หน่วย

“The smallest deed is better than the greatest intention.”
-John Burroughs

ถ้าจะให้ผมสรุปรวบยอดความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่ประสบความสำเร็จให้เหลือเพียงข้อเดียว ผมคงจะเลือกคำตอบที่ว่า คนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาคิดแล้วลงมือทำ

ส่วน “คนธรรมดา” อาจจะคิดมากกว่า และคิดได้มากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จด้วยซ้ำ แต่เผอิญเขาไม่ได้ลงมือทำ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างอะไรก็ตามแต่

ดังนั้น ถ้าอยากเป็นคนที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น ก็อย่าเสียเวลากับการคิดให้มากเกินไป

ถ้ารู้ตัวว่าเจตนาดีแล้ว ก็ลงมือทำสิ่งเล็กๆ ไปก่อนเลย แล้วการกระทำเล็กๆ นั้นมันจะค่อยๆ ทบต้นและสร้างแรงผลักดัน ให้เราทำสิ่งที่ใหญ่กว่านี้ได้เองครับ