ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้

20150208_GoodTodayNotAfraidTomorrow

ผมชอบประโยคนี้ของท่านพุทธทาสมาก

กระชับ เรียบง่าย และลึกซึ้ง

สาเหตุที่เรากังวลถึงอนาคต น่าจะมีอยู่สองอย่าง

ข้อหนึ่ง อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน จะดีก็ได้ จะร้ายก็ได้
ข้อสอง คือเราได้สร้างเหตุที่ไม่ดีเอาไว้ เลยมีแนวโน้มว่าอนาคตอาจจะออกมาในทางร้าย

ข้อแรก เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เพราะทุกๆ อย่างล้วนอนิจจังดังคำกล่าวของพระพุทธองค์ เพราะฉะนั้นกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์

ส่วนข้อที่สอง เรามีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่ ที่จะทำให้มันดีก็ได้ ทำให้ร้ายก็ได้

หากเราทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็ถือว่าเราได้ maximize ความน่าจะเป็นที่พรุ่งนี้จะออกมาดีด้วยเช่นกัน

ถ้าทำเดือนนี้ให้ดี ก็ไม่ต้องกลัวเดือนหน้า
ถ้าทำปีนี้ให้ดี ก็ไม่ต้องกลัวปีหน้า
และถ้าทำทุกวันในชีวิตให้ดี…